نيرو مهار پارسه

معتمد شرکت هاي توزيع نيروي برق ايران

lah,vi

مشاوره در زمينه ارتقا وضعيت شبکه.rrrrrrrrr

توسعه و احداث

مجري پروژه هاي توسعه و احداث

بهره برداري

مجري پروژه هاي بهره برداري

نقطه
نقطه

نام شرکت wec

پیشرو در استفاده از فناوری های نوین در انجام پروژه های شرکت

پروژه ها

21 بهمن 1399

پروژه بهره برداري توزيع تهران

امروز و در قالب هفته هفدهم پويش هر هفته الف ب ايران که همزمان با هفته دولت در استان البرز برگزار مي شود، ۲۲۳۰ پروژه با اعتباري بالغ بر ۳۱۰۰ ميليارد تومان به بهره برداري رسيد.

ادامه مطلب
21 بهمن 1399

پروژه بهره برداري شيراز

پروژه 3 امروز و در قالب هفته هفدهم پويش هر هفته الف ب ايران که همزمان با هفته دولت در استان البرز برگزار مي شود، ۲۲۳۰ پروژه با اعتباري بالغ بر ۳۱۰۰ ميليارد تومان به بهره برداري رسيد

ادامه مطلب
21 بهمن 1399

پروژه توسعه و احداث تهران

امروز و در قالب هفته هفدهم پويش هر هفته الف ب ايران که همزمان با هفته دولت در استان البرز برگزار مي شود، ۲۲۳۰ پروژه با اعتباري بالغ بر ۳۱۰۰ ميليارد تومان به بهره برداري رسيد.

ادامه مطلب