پروژه بهره برداري توزيع تهران

مشخصات پروژه

سيستم

امروز و در قالب هفته هفدهم پويش هر هفته الف ب ايران که همزمان با هفته دولت در استان البرز برگزار مي شود، ۲۲۳۰ پروژه با اعتباري بالغ بر ۳۱۰۰ ميليارد تومان به بهره برداري رسيد.

به گزارش ايسنا، رخشاني مهر معاون هماهنگي توزيع توانير  در اين مراسم که به صورت ويدئو کنفرانس برگزار شد، با بيان اينکه امسال در بخش توزيع به طور متوسط در هر ماه  بيش از ۴۰۰ ميليارد تومان پروژه افتتاح مي شود، اظهار کرد: در اين بخش يک هدف براي خودمان  انتخاب کرديم و آن کاهش قيمت تمام شده خدمات است.


توضيحات پروژه

پايان

امروز و در قالب هفته هفدهم پويش هر هفته الف ب ايران که همزمان با هفته دولت در استان البرز برگزار مي شود، ۲۲۳۰ پروژه با اعتباري بالغ بر ۳۱۰۰ ميليارد تومان به بهره برداري رسيد.

به گزارش ايسنا، رخشاني مهر معاون هماهنگي توزيع توانير  در اين مراسم که به صورت ويدئو کنفرانس برگزار شد، با بيان اينکه امسال در بخش توزيع به طور متوسط در هر ماه  بيش از ۴۰۰ ميليارد تومان پروژه افتتاح مي شود، اظهار کرد: در اين بخش يک هدف براي خودمان  انتخاب کرديم و آن کاهش قيمت تمام شده خدمات است.


مشتريان

  • ۱
  • ۲

پيوند هاي مرتبط